РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

БІЛИНСЬКА ГЕС

Білинська ГЕС знаходиться у Закарпатській області. Одногенераторна станція 630 кВт, обладнана асинхронним генератором на напругу 10 кВ. Перепад висоти між нижнім і верхнім б’єфами становить 100 м.

Проведено реконструкцію зі заміною приводів направляючих механізмів запірної арматури. Для приводу встановлена гідравлічна маслостанція. Проведена заміна високовольтних комірок. Застосовано вакуумні вимикачі, мікропроцесорний захист, комірка нерегульованої компенсації на 10 кВ. Власні потреби забезпечені безперебійним живленням, як від двох ББЖ так і від дизельного генератора.

Реалізовано відеоспостереження. Встановлено HMI (людино машинний інтерфейс) за допомогою, якого оператор може керувати, а також корегувати роботу гідроелектростанції.

З водозабором встановлено зв’язок за допомогою оптичного волокна. Встановлено захист від забивання решіток шугою та замерзання решіток взимку. 

Робота гідроелектростанції запрограмована на PLC (програмованому логічному контролері), станція працює в повністю автономному режимі, також передбачено і ручний режим роботи. Архівні дані, як поточних значень, так і вихід значень за попереджувальні/аварійні уставки та облік комутацій, дозволяють прогнозувати роботу станції та вчасно робити ревізію обладнання. Особливу увагу приділено захисту персоналу та довкілля.РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

БОДНАРІВСЬКА ГЕС

Боднарівська ГЕС має два синхронні генератори по 300 кВт, усталена потужність становить 600 кВт. Напруга генерації 0,4 кВ. Була впроваджена система автоматичної роботи станції. Головним пристроєм управління станцією є програмований логічний контролер (ПЛК). В наш час ПЛК застосовуються для швидкої організації систем управління. На станції застосовано контролер TWIDO фірми Schneider-Electric(Франція), який призначений для систем малої та середньої автоматизації, якою і є дана система.

ПЛК отримує:

 - на дискретні входи інформацію від командоапаратів (задання команд на пуск і зупинку системи, тощо), додаткових контактів комутаційних засобів, від автосинхронізатора про можливість підключення генераторів до мережі та інших дискретних давачів; 


- на аналогові входи інформацію про значення напруг та струмів збуджень генераторів, температури статорів генераторів, значення рівня води; 


- на швидкодіючі дискретні входи інформацію про частоту обертання роторів генераторів;


- по комунікаційних каналах інформацію від цифрових мультиметрів (аналізаторів параметрів мережі) про значення електричних параметрів генераторів.

ПЛК обробляє отриману вимірювальну інформацію, визначає в якому стані система, формує стани аварій і на основі результатів обробки як в нормальних режимах роботи так і у аварійних випадках видає:

 - дискретні сигнали на управління вимикачами, та іншими засобами комутації (реле та ін.);

 - аналогові сигнали для управління збудниками генераторів та приводами подачі води на лопатки турбін генераторів.

ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

Вимірювання електричних параметрів генераторів забезпечується цифровими мультиметрами DIRIS A40 (Socomec, Франція), із встановленими комунікаційними модулями, завдяки яких виміряна цими пристроями інформація передається до ПЛК. 

 Також ці мультиметри відображають виміряну інформацію на цифровому дисплеї. Оскільки людина краще реагує на стрілкові прилади ніж на цифрові, то для візуального представлення значень струмів та напруг генераторів застосовано стрілкові аналогові амперметри та вольтметри змінного струму. 

Вимірювання контролером струмів та напруг збуджень генераторів забезпечується вимірювальними перетворювачами (ПНС-1 – Мікрол, Україна) постійних напруг та струмів в уніфіковані аналогові сигнали. 

 Для візуального представлення цих величин застосовані магнітоелектричні амперметри та вольтметри. Вимірювання температур різних зон статорів генераторів забезпечується за допомогою спеціального модуля ПЛК – модуля аналогових входів RTD та платинових термометрів опору – PT1000 (Термоприлад, Україна).

Система збудження

В якості збудників генераторів використано керовані тиристорні випрямлячі (увімкнені через понижувальні трансформатори від шин 0,4 кВ), які характеризуються високою швидкодією і керуються уніфікованими сигналами постійної напруги 0..10 В, що дозволяє безпосередньо (без додаткового перетворення) керувати випрямлячами з аналогових виходів контролера.

Підключення генераторів до мережі

Засобом автоматичної синхронізації генераторів з мережею обрано автосинхронізатор CircutorSynchroMAX (Circutor, Іспанія), котрий отримує вимірювальні миттєві значення напруг генератора та мережі, обчислює діючі значення напруг, значення частот та зсув фаз між напругами генератора та мережі, видає сигнали на збільшення чи зменшення частоти генератора, а також сигнал на підключення генератора до мережі, враховуючи час увімкнення вимикача. 

Автосинхронізатор вмикається контролером, а також контролер підключає вимірювальні сигнали напруг мережі і генераторів, котрий вмикається на паралельну роботу до автосинхронізатора. Сигнали на збільшення чи зменшення частоти та сигнал на підключення генератора до мережі передається від автосинхронізатора до контролера і контролер керує напругою і частотою відповідного генератора та включенням відповідного вимикача. 

Для точного підналаштування діючого значення напруги генератора до діючого значення напруги мережі під час синхронізації, застосовано два перетворювачі ПНС-2 (Мікрол, Україна) змінної напруги в уніфікований аналоговий сигнал (один для напруги мережі – формує задаюче значення, а для напруги генератора – формує регульоване значення). Комутаційними апаратами для підключення генераторів до мережі застосовано автоматичні вимикачі (Moeller, Австрія) з моторизованими приводами, котрі характеризуються високою надійністю, а також виконують функції захистів генераторів від перевантаження по струму і короткого замикання.

Захист силових кіл

Для точного підналаштування діючого значення напруги генератора до діючого значення напруги мережі під час синхронізації, застосовано два перетворювачі ПНС-2 (Мікрол, Україна) змінної напруги в уніфікований аналоговий сигнал (один для напруги мережі – формує задаюче значення, а для напруги генератора – формує регульоване значення).


Комутаційними апаратами для підключення генераторів до мережі застосовано автоматичні вимикачі (Moeller, Австрія) з моторизованими приводами, котрі характеризуються високою надійністю, а також виконують функції захистів генераторів від перевантаження по струму і короткого замикання.

Управління подачею води на лопатки турбін

Управління подачею води здійснюється за допомогою моторприводів, які керуються частотними перетворювачами Altivar 312. Безперебійність живлення забезпечується за допомогою гелевих акумуляторів та інвертора Xantrex.

Система супервізорного управління та збору даних –SCADA

Для візуалізації процесів виробництва, збору та реєстрації вимірювальної інформації та інформації про стани пристроїв, засобів та системи в цілому, застосовується SCADA (SupervisoryControlandDataAcquisition) система WinCC(SIEMENS, Німеччина). 

 Застосування системи SCADA забезпечує якісніше регулювання, відображення вимірювальної інформації, ведення журналів статистичних даних про параметри як усталених режимів роботи так і про аварійні події. Аналіз цих даних допомагає зпрогнозувати роботу системи в майбутньому та допомагає з’ясувати причини аварій, а в подальшому запобігти їхньому виникненню.


РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

БОРИСЛАВСЬКА ГЕС

Дана гЕС Знаходиться у стадії будівництва.


реалізовані проекти

БУЧАЦЬКА ГЕС


Згідно з технічним завданням, є наявних два генератори, які повинні генерувати енергію в електричну мережу при наявності напруги мережі, а також при відсутності напруги мережі, працювати автономно для забезпечення безперебійного живлення монастиря, його інфраструктури та очисних споруд загальною потужністю 50 кВт.

Оскільки автономну роботу може забезпечити будь-який з генераторів, а вищий коефіцієнт корисної дії для заявленої потужності є в меншого генератора (80 кВт), то система управління забезпечує автономну роботу лише для генератора 1 (80 кВт). 

 Головним вирішуючим елементом системи управління станцією є контролер, який отримує інформацію від вимірювальних перетворювачів, обробляє її та видає сигнали управління виконавчими пристроями системи.

 Для вимірювання електричних параметрів генераторів, застосовано цифрові мультиметри Diris A20 фірми Socomec (Франція), котрі вимірюють всі електричні параметри генераторів, візуально їх відображають та передають виміряну інформацію контролеру через інтерфейс RS-485. 

 Системи збудження генераторів складаються з керованих тиристорних випрямлячів, які характеризуються високою швидкодією і керуються уніфікованими сигналами постійногї напруги 0..10 В, що дозволяє безпосередньо (без додаткового перетворення) керувати випрямлячами з аналогових виходів контролера. 

Генератор 1 має додаткове незалежне збудження від акумуляторної батареї, яке підключається для забезпечення автономної роботи, доки не з’явиться напруга на виході тиристорного випрямляча 1.

 Керування частотою та активною потужністю станції, забезпечується поворотом лопаток турбін генераторів. Виконавчими елементами, які здійснюють поворот лопаток турбін генераторів є двигун постійного струму для генератора 1 (80 кВт, 100 кВА) та гідронасос длягенератора 2 (200 кВт, 250 кВА).

 Для управління підключенням генераторів на паралельну роботу з електричною мережею, застосовується колонка синхронізації “Елтіка” НВП “Електроавтоматика” (Україна). 

Колонка синхронізації вимірює напруги і частоти генераторів і мережі, та подає контролеру сигнали на управління напругами та частотами генераторів та сигнал на підключення генераторів до мережі.


реалізовані проекти

ЗАЛОЗЕЦЬКА ГЕС

Станція знаходиться у стадії реконструкції.
Двохгенераторна. Збудована в 1949 році. На початку 70-х років була зупинена.


реалізовані проекти

КУНЦІВСЬКА ГЕС

Кунцівська ГЕС має два синхронні генератори по 250 кВт, усталена потужність становить 500 кВт. Напруга генерації 0,4 кВ. Була впроваджена система автоматичної роботи станції. Головним пристроєм управління станцією є програмований логічний контролер (ПЛК). Під час реконструкції Кунцівської ГЕС проведено заміну регулятора направляючого апарату подачі поди на турбіну гідрогенератора. Використано теристорний регулятор напруги для збудження синхронного генератора. Керування роботою гідрогенератором відбуваєсять за допомогою ПЛК M258 (Schneider-Electric).

Вимірювальні пристрої та перетворювачі

Вимірювання електричних параметрів генераторів забезпечується цифровими мультиметрами DIRIS A40 (Socomec, Франція), із встановленими комунікаційними модулями, завдяки яких виміряна цими пристроями інформація передається до ПЛК. Також ці мультиметри відображають виміряну інформацію на цифровому дисплеї. Оскільки людина краще реагує на стрілкові прилади ніж на цифрові, то для візуального представлення значень струмів та напруг генераторів застосовано стрілкові аналогові амперметри та вольтметри змінного струму. 

 Вимірювання контролером струмів та напруг збуджень генераторів забезпечується вимірювальними перетворювачами (ПНС-11 – Мікрол, Україна) постійних напруг та струмів в уніфіковані аналогові сигнали тацифрові сигнали Modbus RTU. Для візуального представлення цих величин застосовані магнітоелектричні амперметри та вольтметри. Вимірювання температур різних зон статорів генераторів, редукторів забезпечується за допомогою термометрів опору Pt100 та перетворювача в Modbus МВ-110 (Овен, Росія). 

Підключення генераторів до мережі

Засобом автоматичної синхронізації генераторів з мережею обрано автосинхронізатор CircutorSynchroMAX (Circutor, Іспанія), котрий отримує вимірювальні миттєві значення напруг генератора та мережі, обчислює діючі значення напруг, значення частот та зсув фаз між напругами генератора та мережі, видає сигнали на збільшення чи зменшення частоти генератора, а також сигнал на підключення генератора до мережі, враховуючи час увімкнення вимикача. Автосинхронізатор вмикається контролером, а також контролер підключає вимірювальні сигнали напруг мережі і генераторів, котрий вмикається на паралельну роботу до автосинхронізатора. 

Сигнали на збільшення чи зменшення частоти та сигнал на підключення генератора до мережі передається від автосинхронізатора до контролера і контролер керує напругою і частотою відповідного генератора та включенням відповідного вимикача. Для точного підналаштування діючого значення напруги генератора до діючого значення напруги мережі під час синхронізації, застосовано два перетворювачі ПНС-12 (Мікрол, Україна) змінної напруги в уніфікований аналоговий сигнал (один для напруги мережі – формує задаюче значення, а для напруги генератора – формує регульоване значення). 

СИСТЕМА ЗБУДЖЕННЯ

В якості збудників генераторів використано керовані тиристорні випрямлячі (увімкнені через понижувальні трансформатори від шин 0,4 кВ), які характеризуються високою швидкодією і керуються уніфікованими сигналами постійного струму 4..20 мА, що дозволяє безпосередньо (без додаткового перетворення) керувати випрямлячами з аналогових виходів контролера. 

Захист силових кіл

Для параметричного (такого, що базується на параметрах елементів) захисту ліній генератор-трансформатор застосовано реле максимального струмового захисту АЛ-5, реле напруги НЛ-6, НЛ-11, ЕЛ-11. Також систему генерування захищає ПЛК – на основі отриманої вимірювальної інформації формує стани аварій, у випадку котрих видає сигнали на відключення генераторів, закривання направляючих апаратів турбін генераторів та на блокування тиристорних перетворювачів.

Управління подачею води на лопатки турбін.

Управління подачею води здійснюється за допомогою регулятора направляючого апарату, в основі якого є редуктор Slew Drive (IMO, Німечина). Двигун вибраний на постійну напругу і заживлений від акумуляторних батерей, використане рішення допомогло керувати направляючим апаратор навіть після зникнення напруги власних потреб станції.

Система супервізорного управління та збору даних –SCADA.

Для візуалізації процесів виробництва, збору та реєстрації вимірювальної інформації та інформації про стани пристроїв, засобів та системи в цілому, застосовується SCADA (SupervisoryControlandDataAcquisition) система OpenSCADA (Україна).

 Застосування системи SCADA забезпечує якісніше регулювання, відображення вимірювальної інформації, ведення журналів статистичних даних про параметри як усталених режимів роботи так і про аварійні події. Аналіз цих даних допомагає зпрогнозувати роботу системи в майбутньому та допомагає з’ясувати причини аварій, а в подальшому запобігти їхньому виникненню. 

На станції реалізовано регулювання гідрогенераторами в наступних режимах:

За рівнем води (рівень води залишається стабільним) За активною енергією (генератор виробляє задану кількість активної енергії кВт) 

За реактивною енергією (можна генерувати задану кількість реактивної енергії кВАр або за допомогою косинуса фі)

В автономному режимі роботи (робота відбувається без синхронізації з мережею на динамічне активне навантаження) (власні потреби електростанції) 

Генератор може працювати як один так і в парі із іншими генераторами.

Регулювання ручне локальне (керувати всіма режимами роботи генератора можна безпосередньо біля нього).

Регулювання ручне віддалене (керувати всіма режимами роботи генератора можна зі щита в диспетчерській).

Регулювання автоматичне (з HMI (ЛМІ) панелі зі щита керування генератором в операторській та зі SCADA за допомогою комп’ютера з приміщення оператора).   

Регулювання автоматичне віддалене (за допомогою WebServer через мережу Ethernet за допомогою WebBrowser)


Реалізовані проекти

КРАСНОХУТІРСЬКА ГЕС

проведено реконструкцію власних потреб по стороні 0,4 кВ


Реалізовані проекти

НОВОШИЦЬКА ГЕС

Трьох генераторна, сумарною потужністю 165 кВт. Генератори асинхронного типу. Турбіни сифонного типу. Реалізовано систему керування верхнього рівня SCADA.

Керування здійснюється за допомогою PLC (програмований логічний контролер). WebServer надає можливість здійснювати керування та контроль гідроелектростанцією віддалено. Встановлено систему відеомоніторингу.


Реалізовані проекти

ОСТАП’ЄВСЬКА ГЕС

Остап’євська ГЕС має три синхронні генератори по 250 кВт але турбіни по 128 кВт, усталена потужність становить 384 кВт. Напруга генерації 0,4 кВ. Була впроваджена система автоматичної роботи станції. Головним пристроєм управління станцією є програмований логічний контролер (ПЛК). Під час реконструкції Остап’євської ГЕС проведено заміну регулятора направляючого апарату подачі поди на турбіну гідрогенератора. Використано теристорний регулятор напруги для збудження синхронного генератора. Керування роботою гідрогенератором відбуваєсять за допомогою ПЛК M258 (Schneider-Electric).

Вимірювальні пристрої та перетворювачі

Вимірювання електричних параметрів генераторів забезпечується цифровими мультиметрами DIRIS A40 (Socomec, Франція), із встановленими комунікаційними модулями, завдяки яких виміряна цими пристроями інформація передається до ПЛК. Також ці мультиметри відображають виміряну інформацію на цифровому дисплеї. 

Оскільки людина краще реагує на стрілкові прилади ніж на цифрові, то для візуального представлення значень струмів та напруг генераторів застосовано стрілкові аналогові амперметри та вольтметри змінного струму.   

Вимірювання контролером струмів та напруг збуджень генераторів забезпечується вимірювальними перетворювачами (ПНС-11 – Мікрол, Україна) постійних напруг та струмів в уніфіковані аналогові сигнали тацифрові сигнали Modbus RTU. Для візуального представлення цих величин застосовані магнітоелектричні амперметри та вольтметри. 

Вимірювання температур різних зон статорів генераторів, редукторів забезпечується за допомогою термометрів опору Pt100 та перетворювача в Modbus МВ-110 (Овен, Росія).

ПІДКЛЮЧЕННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ДО МЕРЕЖІ 

Засобом автоматичної синхронізації генераторів з мережею обрано автосинхронізатор CircutorSynchroMAX (Circutor, Іспанія), котрий отримує вимірювальні миттєві значення напруг генератора та мережі, обчислює діючі значення напруг, значення частот та зсув фаз між напругами генератора та мережі, видає сигнали на збільшення чи зменшення частоти генератора, а також сигнал на підключення генератора до мережі, враховуючи час увімкнення вимикача. 

Автосинхронізатор вмикається контролером, а також контролер підключає вимірювальні сигнали напруг мережі і генераторів, котрий вмикається на паралельну роботу до автосинхронізатора. 

Сигнали на збільшення чи зменшення частоти та сигнал на підключення генератора до мережі передається від автосинхронізатора до контролера і контролер керує напругою і частотою відповідного генератора та включенням відповідного вимикача. 

 Для точного підналаштування діючого значення напруги генератора до діючого значення напруги мережі під час синхронізації, застосовано два перетворювачі ПНС-12 (Мікрол, Україна) змінної напруги в уніфікований аналоговий сигнал (один для напруги мережі – формує задаюче значення, а для напруги генератора – формує регульоване значення).
СИСТЕМА ЗБУДЖЕННЯ

В якості збудників генераторів використано керовані тиристорні випрямлячі (увімкнені через понижувальні трансформатори від шин 0,4 кВ), які характеризуються високою швидкодією і керуються уніфікованими сигналами постійного струму 4..20 мА, що дозволяє безпосередньо (без додаткового перетворення) керувати випрямлячами з аналогових виходів контролера.

Захист силових кіл

Для параметричного (такого, що базується на параметрах елементів) захисту ліній генератор-трансформатор застосовано реле максимального струмового захисту АЛ-5, реле напруги НЛ-6, НЛ-11, ЕЛ-11. 

Також систему генерування захищає ПЛК – на основі отриманої вимірювальної інформації формує стани аварій, у випадку котрих видає сигнали на відключення генераторів, закривання направляючих апаратів турбін генераторів та на блокування тиристорних перетворювачів.

УПРАВЛІННЯ ПОДАЧЕЮ ВОДИ НА ЛОПАТКИ ТУРБІН

Управління подачею води здійснюється за допомогою регулятора направляючого апарату, в основі якого є редуктор Slew Drive (IMO, Німечина). Двигун вибраний на постійну напругу і заживлений від акумуляторних батерей, використане рішення допомогло керувати направляючим апаратор навіть після зникнення напруги власних потреб станції.

На станції реалізовано регулювання гідрогенераторами в наступних режимах:

За рівнем води (рівень води залишається стабільним) За активною енергією (генератор виробляє задану кількість активної енергії кВт).

За реактивною енергією (можна генерувати задану кількість реактивної енергії кВАр або за допомогою косинуса фі).

В автономному режимі роботи (робота відбувається без синхронізації з мережею на динамічне активне навантаження) (власні потреби електростанції).

Генератор може працювати як один так і в парі із іншими генераторами.

Регулювання ручне локальне (керувати всіма режимами роботи генератора можна безпосередньо біля нього).

Регулювання ручне віддалене (керувати всіма режимами роботи генератора можна зі щита в диспетчерській). 

Регулювання автоматичне (з HMI (ЛМІ) панелі зі щита керування генератором в операторській та зі SCADA за допомогою комп’ютера з приміщення оператора). 

Регулювання автоматичне віддалене (за допомогою WebServer через мережу Ethernet за допомогою WebBrowser).
реалізовані проекти

САНДРАЦЬКА ГЕС

Реалізовано проект по автоматизації роботи направляючого апарату синхронного генератора Сандрацької ГЕС.
Проект реалізовано на базі програмованого логічного контролера (ПЛК) Siemens S7-1200. Для моніторингу параметрів мережі застосовано аналізатор мережі Siemens.

Для механізму направляючого апарату (НА) реалізовано:
- захист в крайніх положеннях (механічні та індуктивні давачі, захист по куту положення лопаток);
- вимірювання та індикація кута повороту лопаток НА;
- керування та захист двигунів за допомогою перетворювачів частоти (плавне регулювання швидкості, захист по перевантаженню).

Для візуалізації роботи системи в щиті керування встановлено моноблок з локальною SCADA системою, яка підтримує наступні функції:
- мнемосхема технологічного процесу з індикацією станів та параметрів роботи системи;
- графіки виміряних параметрів системи;
- протокол подій та аварій;

Безперебійна робота системи забезпечена блоками безперебійного живлення. Безперебійне живлення застосовано окремо для автоматики системи та силової частини направляючого апарату, що дозволяє виконати закриття направляючого апарату у випадку пропадання напруги живлення. Параметри системи безперебійного живлення підібрані з запасом. по потужності та ємності акумуляторів.

Знаходиться в стадії реконструкції

СОБОРНА ГЕС


реалізовані проекти

СУТИСЬКА ГЕС


Сутиська ГЕС має два синхронні генератори по 900 кВА, усталена потужність становить 1800 кВА. Напруга генератора 6 кВ напруга мережі 10 кВ. Була замінена система збудження гідрогенераторів із механічного типу на тиристорний тип. В системі збудження застосовано ПЛК M221 (Schneider-Electric, Франція).

Вимірювальні пристрої та перетворювачі

Вимірювання електричних параметрів генераторів забезпечується цифровими мультиметрами DIRIS A40 (Socomec, Франція), із встановленими комунікаційними модулями, завдяки яких виміряна цими пристроями інформація передається до ПЛК. 

Також ці мультиметри відображають виміряну інформацію на цифровому дисплеї. Оскільки людина краще реагує на стрілкові прилади ніж на цифрові, то для візуального представлення значень струмів та напруг генераторів застосовано стрілкові аналогові амперметри та вольтметри змінного струму. 

Вимірювання контролером струмів та напруг збуджень генераторів забезпечується вимірювальними перетворювачами (ПНС-11 – Мікрол, Україна) постійних напруг та струмів в уніфіковані аналогові сигнали тацифрові сигнали Modbus RTU. Для візуального представлення цих величин застосовані магнітоелектричні амперметри та вольтметри.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ДО МЕРЕЖІ

Засобом автоматичної синхронізації генераторів з мережею обрано автосинхронізатор CircutorSynchroMAX (Circutor, Іспанія), котрий отримує вимірювальні миттєві значення напруг генератора та мережі, обчислює діючі значення напруг, значення частот та зсув фаз між напругами генератора та мережі, видає сигнали на збільшення чи зменшення частоти генератора, а також сигнал на підключення генератора до мережі, враховуючи час увімкнення вимикача. 

Автосинхронізатор вмикається контролером, а також контролер підключає вимірювальні сигнали напруг мережі і генераторів, котрий вмикається на паралельну роботу до автосинхронізатора. Сигнали на збільшення чи зменшення частоти та сигнал на підключення генератора до мережі передається від автосинхронізатора до контролера і контролер керує напругою і частотою відповідного генератора та включенням відповідного вимикача. 

Для точного підналаштування діючого значення напруги генератора до діючого значення напруги мережі під час синхронізації, застосовано два перетворювачі ПНС-12 (Мікрол, Україна) змінної напруги в уніфікований аналоговий сигнал (один для напруги мережі – формує задаюче значення, а для напруги генератора – формує регульоване значення).

Система збудження

В якості збудників генераторів використано керовані тиристорні випрямлячі (увімкнені через понижувальні трансформатори від шин власних потреб станції 0,4 кВ), які характеризуються високою швидкодією і керуються уніфікованими сигналами постійного струму 4..20 мА, що дозволяє безпосередньо (без додаткового перетворення) керувати випрямлячами з аналогових виходів контролера.
Захист силових кіл

Для параметричного (такого, що базується на параметрах елементів) захисту ліній генератор-трансформатор застосовано реле контролю напргули ЕЛ-11. Також систему генерування захищає ПЛК – на основі отриманої вимірювальної інформації формує стани аварій, у випадку котрих видає сигнали на відключення генераторів, закривання направляючих апаратів турбін генераторів та на блокування тиристорних перетворювачів.

Управління подачею води на лопатки турбін

Управління подачею води здійснюється за допомогою гідравлічного регулятора направляючого апарату.

 На станції реалізовано регулювання гідрогенераторами в наступних режимах: 

За активною енергією (генератор виробляє задану кількість активної енергії кВт).

За реактивною енергією (можна генерувати задану кількість реактивної енергії кВАр або за допомогою косинуса фі).

Генератор може працювати як один так і в парі із іншим генератором. 

Регулювання ручне локальне (керувати всіма режимами роботи генератора можна безпосередньо біля нього).


реалізовані проекти

СУХОРАБІВСЬКА ГЕС

Сухорабівська ГЕС має три синхронні генератори по 250 кВт, усталена потужність становить 750 кВт. Напруга генерації 0,4 кВ. Була впроваджена система автоматичної роботи станції. Головним пристроєм управління станцією є програмований логічний контролер (ПЛК). Під час реконструкції Сухорабівської ГЕС проведено заміну регулятора направляючого апарату подачі поди на турбіну гідрогенератора. Використано теристорний регулятор напруги для збудження синхронного генератора. Керування роботою гідрогенератором відбуваєсять за допомогою ПЛК M258 (Schneider-Electric).

Вимірювальні пристрої та перетворювачі

Вимірювання електричних параметрів генераторів забезпечується цифровими мультиметрами DIRIS A40 (Socomec, Франція), із встановленими комунікаційними модулями, завдяки яких виміряна цими пристроями інформація передається до ПЛК. Також ці мультиметри відображають виміряну інформацію на цифровому дисплеї. Оскільки людина краще реагує на стрілкові прилади ніж на цифрові, то для візуального представлення значень струмів та напруг генераторів застосовано стрілкові аналогові амперметри та вольтметри змінного струму. Вимірювання контролером струмів та напруг збуджень генераторів забезпечується вимірювальними перетворювачами (ПНС-11 – Мікрол, Україна) постійних напруг та струмів в уніфіковані аналогові сигнали тацифрові сигнали Modbus RTU. Для візуального представлення цих величин застосовані магнітоелектричні амперметри та вольтметри. Вимірювання температур різних зон статорів генераторів, редукторів забезпечується за допомогою термометрів опору Pt100 та перетворювача в Modbus МВ-110 (Овен, Росія).

Підключення генераторів до мережі

Засобом автоматичної синхронізації генераторів з мережею обрано автосинхронізатор CircutorSynchroMAX (Circutor, Іспанія), котрий отримує вимірювальні миттєві значення напруг генератора та мережі, обчислює діючі значення напруг, значення частот та зсув фаз між напругами генератора та мережі, видає сигнали на збільшення чи зменшення частоти генератора, а також сигнал на підключення генератора до мережі, враховуючи час увімкнення вимикача. 

Автосинхронізатор вмикається контролером, а також контролер підключає вимірювальні сигнали напруг мережі і генераторів, котрий вмикається на паралельну роботу до автосинхронізатора. Сигнали на збільшення чи зменшення частоти та сигнал на підключення генератора до мережі передається від автосинхронізатора до контролера і контролер керує напругою і частотою відповідного генератора та включенням відповідного вимикача. 

 Для точного підналаштування діючого значення напруги генератора до діючого значення напруги мережі під час синхронізації, застосовано два перетворювачі ПНС-12 (Мікрол, Україна) змінної напруги в уніфікований аналоговий сигнал (один для напруги мережі – формує задаюче значення, а для напруги генератора – формує регульоване значення).

Система збудження

В якості збудників генераторів використано керовані тиристорні випрямлячі (увімкнені через понижувальні трансформатори від шин 0,4 кВ), які характеризуються високою швидкодією і керуються уніфікованими сигналами постійного струму 4..20 мА, що дозволяє безпосередньо (без додаткового перетворення) керувати випрямлячами з аналогових виходів контролера. a fringilla lorem, vel faucibus ante. Nunc ullamcorper, justo a iaculis elementum, enim orci viverra eros, fringilla porttitor lorem eros vel odio.

Захист силових кіл

Для параметричного (такого, що базується на параметрах елементів) захисту ліній генератор-трансформатор застосовано реле максимального струмового захисту АЛ-5, реле напруги НЛ-6, НЛ-11, ЕЛ-11. Також систему генерування захищає ПЛК – на основі отриманої вимірювальної інформації формує стани аварій, у випадку котрих видає сигнали на відключення генераторів, закривання направляючих апаратів турбін генераторів та на блокування тиристорних перетворювачів.

Управління подачею води на лопатки турбін

Управління подачею води здійснюється за допомогою регулятора направляючого апарату, в основі якого є редуктор Slew Drive (IMO, Німечина). Двигун вибраний на постійну напругу і заживлений від акумуляторних батерей, використане рішення допомогло керувати направляючим апаратор навіть після зникнення напруги власних потреб станції.

Система супервізорного управління та збору даних –SCADA.

 Для візуалізації процесів виробництва, збору та реєстрації вимірювальної інформації та інформації про стани пристроїв, засобів та системи в цілому, застосовується SCADA (SupervisoryControlandDataAcquisition) система OpenSCADA (Україна). Застосування системи SCADA забезпечує якісніше регулювання, відображення вимірювальної інформації, ведення журналів статистичних даних про параметри як усталених режимів роботи так і про аварійні події. Аналіз цих даних допомагає зпрогнозувати роботу системи в майбутньому та допомагає з’ясувати причини аварій, а в подальшому запобігти їхньому виникненню.

На станції реалізовано регулювання гідрогенераторами в наступних режимах:

За рівнем води (рівень води залишається стабільним).

За активною енергією (генератор виробляє задану кількість активної енергії кВт).

За реактивною енергією (можна генерувати задану кількість реактивної енергії кВАр або за допомогою косинуса фі).

В автономному режимі роботи (робота відбувається без синхронізації з мережею на динамічне активне навантаження) (власні потреби електростанції).

Генератор може працювати як один так і в парі із іншими генераторами.

 Регулювання ручне локальне (керувати всіма режимами роботи генератора можна безпосередньо біля нього).

Регулювання ручне віддалене (керувати всіма режимами роботи генератора можна зі щита в диспетчерській).

Регулювання автоматичне (з HMI (ЛМІ) панелі зі щита керування генератором в операторській та зі SCADA за допомогою комп’ютера з приміщення оператора).   

Регулювання автоматичне віддалене (за допомогою WebServer через мережу Ethernet за допомогою WebBrowser).


знаходиться на стадії реконструкції

СТОРОНИБАБСЬКА ГЕС


реалізовані проекти

ТЕРЕБЛЕРІЦЬКА ГЕС

Тереблеріцька ГЕС має три генератори по 9 МВт, усталена потужність становить 27 МВт. Напруга генерації 10,5 кВ. 

Генератори синхронні, з каскадним збудженням. Регулювання збудження автоматичне, з допомогою установок РВА-62.

Також передбачене ручне регулювання збудження з допомогою моторизованого реостата. 

Власне ремонт даних вузлів на двох генераторах нами і було зроблено.


знаходиться на стадії реконструкції

УЛЬВІВСЬКА ГЕС


РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

ЦИБУЛІВСЬКА ГЕС

На даній гідроелектростанція було розроблено систему виміру рівня води


CRM-форма появится здесь

Якщо Вас цікавить наша діяльність, Ви хочете співпрацювати, або маєте конкретні запитання - залиште запит заповнивши форму у лівій колонці і ми обов'язково з Вами зв'яжемось.

АДРЕСА вул. Данила Апостола, 10/313, м.Львів, Україна, 79040
МОБІЛЬНИЙ +380673334500